Ηλεκτρονικό ρολόι / χρονοδιακόπτης


Οι φούρνοι μικροκυμάτων της ELCO διαθέτουν ένα πολύ πρακτικό ηλεκτρονικό ρολόι / χρονοδιακόπτη, που εκτός από την ώρα ή τη χρονική διάρκεια του μαγειρέματος, εμφανίζει στην οθόνη του συνεχώς τη λειτουργία που έχετε επιλέξει.


Close window


Developed by SmartVision
© ELCO VAYONIS S.A.