Η ELCO χρησιμοποιεί ειδική βαλβίδα τύπου μεμβράνηςΓνωρίζετε ότι:

Η βαλβίδα ασφαλείας τύπου μεμβράνης εξασφαλίζει το ξεθύμασμα της διαστολής για όλη την διάρκεια ζωής της συσκευής.


Η ELCO προτείνει τις παρακάτω επιλογές για την σωστή εγκατάσταση του θερμοσίφωνά σας ώστε να αποφύγετε το "τρέξιμο" της βαλβίδας και κυρίως για την προστασία της υδραυλικής εγκατάστασης του σπιτιού:


1. Απαραίτητη εγκατάσταση ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ, ρυθμιζόμενου στα 3-4 bar, στην αρχή του κυκλώματος και ειδικής βαλβίδας ανακούφισης ELCO 6 bar. Έτσι προστατεύονται από την υπερπίεση όλες οι σωληνώσεις του σπιτιού. Αν δεν εγκατασταθεί ο ρυθμιστής, η βαλβίδα ανακούφισης θα "τρέχει" αν η πίεση του δικτύου κάποια στιγμή γίνει μεγαλύτερη από 6 bar.

2. Εγκατάσταση ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ και δοχείου διαστολής (για κρύο νερό). Το δοχείο διαστολής επιλέγεται ανάλογα με το μέγεθος του θερμοσίφωνα από τον παρακάτω πίνακα:


Μέγεθος θερμοσίφωνα

Τύπος δοχείου διαστολής

10 L

8 L

20 L

8 L

45 L

8 L

60 L

8 L

80 L

12 L

100 L

12 L

120 L

18 L


3. Εγκατάσταση ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ και ειδικής βαλβίδας ανακούφισης ELCO 6 bar σε συνδυασμό με δοχείο διαστολής 8 L για την αποφυγή των υδραυλικών πληγμάτων από τις σύγχρονες θερμομικτικές μπαταρίες.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύντομα θα διατίθεται ειδικός ρυθμιστής πίεσης ELCO με ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης του κυκλώματος.


Close window


Developed by SmartVision
© ELCO VAYONIS S.A.